top of page

אדריכלות מודרנית

בית  שתוכנן בשתי קומות שעוצבו בסגנון מודרני. לבית הוסף מוטיב של עמודים גבוהים בחזית, המדגישים את אלמנט הגובה. הבית בצבע בהיר והכניסה אל הבית מודגשת על ידי חיפוי באריחים כהים.

bottom of page