top of page

מודרני עם נגיעות של קלסיקה

הבית תוכנן בעיקרו בעיצוב מודרני ויש בו גם נגיעות של קלסיקה אשר יוצרות תחושה של חמימות.

 

הבית בעל חזית כניסה דומיננטית המעניקה עוצמה.

 

התכנון המוקפד ממזג את החוץ עם הפנים באופן הרמוני, על ידי פתחים גדולים וחלל המקשר בין קומת הכניסה לקומה העליונה.

 

כך נוצר קשר ויזואלי בין כל החלקים בבית.

bottom of page